Wdrożenie innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii renowacji i ponownego wykorzystania uszkodzonych palet

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu wspartego w ramach Programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii renowacji i ponownego wykorzystania uszkodzonych palet” ma na celu zwiększenie naszej konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii naprawy palet oraz produkcji nowych palet przy wykorzystaniu elementów pochodzących ze zniszczonych palet.

Projekt realizowany jest w schemacie „Technologie przyjazne środowisku”.

innowacyjna i przyjazna technologia brandbox

W ramach realizacji projektu zastaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Zakup i montaż linii do automatycznego i zrobotyzowanego procesu naprawy palet i produkcji nowych palet pochodzących z elementów z palet zniszczonych w skład której wejdą :
  – automatyczna linia technologiczna automatyzująca proces naprawy uszkodzonych palet i produkcję palet z elementów pochodzących ze zniszczonych palet,
  – maszyna do robienia wsporników paletowych,
  – aerodynamiczna kontenerowa suszarnia do palet,
  – system odpylania.
 2. Zakup i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej
 3. Przeprowadzenie certyfikacji w zakresie produkcji palet fitosanitarnych
 4. Wykonanie usługi doradczej w obszarze zarządzania personelem

Postępy w realizacji projektu:

Luty – wrzesień 2021 r.:

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza firma znalazła się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania:

Technologie przyjazne środowisku – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

W trakcie przygotowywania dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy, rozpoczęliśmy prace zgodne z harmonogramem realizacji projektu. W ramach przygotowań zostały opublikowane w bazie konkurencyjności ogłoszenia dotyczące zakupów:

 1. Aerodynamicznej suszarni do palet,
 2. Kompletnej instalacji fotowoltaicznej,
 3. Automatycznej linii technologicznej automatyzującej proces naprawy uszkodzonych palet i produkcję palet z elementów pochodzących ze zniszczonych palet.

W wyniku przeprowadzonych postępowań wyłoniono dostawców, z którymi podpisano umowy oraz rozpoczęto realizacje.

Wrzesień 2021 r.:

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 września podpisaliśmy umowę w sprawie projektu w ramach schematu Technologie przyjazne środowisku programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021.

Październik 2021 r.:

Mamy zaszczyt poinformować, że zakończyliśmy pierwszy etap prac w ramach którego zakupiono:

– kontenerową, aerodynamiczną suszarnię do drewna, czyli urządzenie do suszenia dowolnego gatunku drewna. Wykorzystanie tego urządzenia pozwoli Wnioskodawcy na osiągnięcie jakości wymaganej certyfikatem IPPC.

– kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 kW, dzięki której obniżone zostaną koszty produkcji oraz wzmocniony zostanie proekologiczny efekt realizacji projektu.

Listopad 2021 r.:

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na konferencję otwierającą projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Wdrożenie innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii renowacji i ponownego wykorzystania uszkodzonych palet drewnianych”.

Konferencja odbędzie się on-line za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams w dniu 24 listopada o godzinie 14:30.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W trakcie spotkania przedstawimy:

– elementy projektu objęte dofinansowaniem,

– przedmiot projektu, którym jest technologia renowacji palet wraz z prezentacją procesu produkcji,

– postęp w realizacji projektu, osiągnięcia i rezultaty,

– prezentacja Brandbox BPL.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Listopad 2021 r.:

W ramach realizacji projektu zakupiliśmy specjalistyczny system odpylania będący elementem linii technologicznej automatyzującej proces naprawy uszkodzonych palet i produkcję palet z elementów pochodzących ze zniszczonych palet. Zakupiony system umożliwia odciąg pyłów i trocin powstających na stanowiskach do demontażu uszkodzonych elementów palet.

Grudzień 2021 r.:

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na Seminarium dotyczące metod renowacji palet.

Seminarium odbędzie się on-line za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams w dniu 10 grudnia o godzinie 14:00.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

W trakcie spotkania przedstawimy metody renowacji palet, a w tym innowacyjny proces technologiczny, jaki w wyniku realizacji projektu jest wdrażany w naszym przedsiębiorstwie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Grudzień 2021 r.:

W ramach realizacji projektu zakupiliśmy automatyczną linię technologiczną automatyzującą proces naprawy uszkodzonych palet i produkcję palet z elementów pochodzących ze zniszczonych palet składającą się z następujących elementów:

– automatycznej linii montażowej łączącej poszczególne elementy zdemontowane z palet poddawanych regeneracji,

– stanowiska demontażu uszkodzonych elementów wraz z systemem transportowym przenoszącym zdemontowane elementy oraz układarką palet,

– szafy sterowniczej i oczujnikowania,

oraz system odpylania zapewniający odciąg powstającego w trakcie produkcji pyłu i trocin.

Równocześnie rozpoczęliśmy proces certyfikacji w zakresie zgodności wytwarzanych palet ze standardem FAO/IPPC/ISPM 15:2009.

Marzec 2022 r.:

W ramach realizacji projektu zakupiliśmy ostatni element linii, tj. maszynę do robienia klocków paletowych.

Również w marcu został przeprowadzony audyt poddający ocenie warunki techniczne i organizacyjne obróbki termicznej opakowań z drewna wg wymagań fitosanitarnych, określonych w przepisach FAO/IPPC/ISPM 15 – U-105-BDF/2022.
W wyniku przeprowadzonego audytu zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru firm spełniających warunki produkcji materiałów opakowaniowych z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych pod numerem PL-12 997.

W wyniku realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnej i przyjaznej środowisku technologii renowacji i ponownego wykorzystania uszkodzonych palet” firma Brandbox BPL osiągnęła szereg korzyści:

 1. Zrównoważony rozwój: zmniejszenie rocznego poboru energii elektrycznej oraz zmniejszenie rocznej emisji CO2.
 2. Ograniczenie wycinki drzew: realizacja projektu pozwoli na ograniczenie wycinki o 2640 drzew rocznie.
 3. Wykorzystanie odpadów: odzysk 95% drewna ze zniszczonych palet.
 4. Innowacyjność: zastosowanie innowacyjnej, automatycznej linii do naprawy oraz produkcji nowych palet.
 5. Rozwój kompetencji: poniesienie kompetencji pracowników o umiejętność obsługi nowoczesnej linii produkcyjnej.
 6. Rozwój ekonomiczny: wzrost rocznych obrotów firmy oraz zysków operacyjnych netto.
 7. Wzrost zatrudnienia: stworzenie 1 miejsca pracy.

Skontaktuj się z nami